Gönüllü Olun

Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin bütün etkinlikleri gönüllülerinin desteği ile hayata geçiyor. Hiçbir ayırım gözetmeksizin bu sürece dahil olan gençlere emek veren, zaman ayıran gönüllülerimiz; bilgi, birikim ve deneyimlerini gençlere aktararak sosyal sorumluluk bilinci ile gençlerin kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sunuyorlar.
Gençler; gençler için birşeyler üretiyor ve paylaşıyor. Yerel çaplı projelerimiz, Gapgenç Festival, Uluslararası Sirk ve Sokak Sanatları Festivali gibi uluslararası ve geniş katılımlı projelerimizin hepsi gönüllülerimizin inanç ve çabaları ile gerçekleşti; gerçekleşmeye devam ediyor.
Toplumda Sivil Toplum bilincinin gelişmesi ve Sivil Toplum kuruluşlarının toplum yararına faaliyetler yürütebilmesi yine gönüllülerin katılımı ile gelişebilmekte ve zaman içinde dönüşebilmektedir.
Gönüllülerimiz; bir taraftan kuruluşumuzun yaptığı eğitimlerden, projelerden, birlikte çalıştıkları gönüllülerden ve sürece dahil olan gençlerden de birçok şey öğreniyor. Bu da gönüllülerimize birçok kazanım sağlıyor.
Kuruluşumuzda gönüllü olmak farklı şekillerde olabilmektedir. Gençlik Evi Ofisi'nde, uzaktan ve aktivite bazlı gönüllülük yapılabilmektedir. Bunu başvuru sürecini müteakip; gönüllü ile yapılan görüşme sonucunda belirliyoruz.

Gönüllülük Pozisyonları:
Ofis Gönüllüsü: Gençlik Evi ofisinde tecrübeleri doğrultusunda yardımcı olur.
Çeviri Gönüllüsü: Gençlik Evi; projeleri, web sitesi ve sosyal medya araçları için çeviri desteği verir.
Proje Gönüllüsü: Yerel ve Ulusal projelerin organizasyonuna destek olur.
Sosyal Medya Gönüllüsü: Gençlik Evi aktivitelerinin sosyal medyada görünürlüğüne destek olur.
Yerel Faaliyetler Gönüllüsü: Yerel düzeyde gerçekleşen kurs, atölye, kapmanya gibi faaliyetlere destek olur.
İletişim Gönüllüsü: Gençlik Evi çalışmalarının yaygınlaştırılması için stand, yerel basın gibi konularda destek verir.