Geçmiş Etkinlikler

Kapasite Arttırıcı Etkinlikler
Bilgisayar kursu
İngilizce kursu
Resim ve müzik kursları
Üniversiteye hazırlık kursları
Tiyatro
Halkoyunları
Bilgisayar Muhasebe mesleki kursu
Otel-Restorant Hizmetleri Mesleki Kursu
Web Grafik Tasarımı Mesleki Kursu
Büro Yönetimi Mesleki Kursu
Satış-Pazarlama Mesleki Kursu
Sosyal- Kültürel Etkinlikler
Film gösterimleri
Gezi ve piknik
Tiyatro gösterisi
Müzik ve şiir dinletileri
Spor turnuvaları
Satranç turnuvası
Resim sergisi
Doğa sporları
Sokak Basketbolu Turnuvaları
Toplumsal Kalkınma Etkinlikleri
İlk yardım eğitimi
Ağaç dikimi ve okul boyama
Panel ve seminerler
Çevre semineri
Bilişim semineri
ÖSS paneli
İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlükler Semineri

Faaliyetlerden Yararlanan Genç Sayısı

Kapasite Arttirici Etkinlikler: 1.843
İstihdama Yönelik Etkinlikler: 118
Sosyal – Kültürel Etkinlikler: 5.660
Toplumsal Kalkinma Etkinlikleri: 709
Tanıtım- Bilgilendirme: 7.075
Toplam: 15.405
Ocak 2001-Eylül 2007

Gerçekleştirilen Uluslararası Projeler

DPT Ulusal Ajans tarafından kabul edilen proje kapsamında 02-11 Temmuz 2005 tarihleri arasında 2 ülkeden (Danimarka ve İngiltere) gelen 17 genç ve yerelden 13 gencin katılımı ile 'Genç Tarih' adlı Gençlik değişim projesi uygulanmıştır. Gençler arasında ortak miras, ortak kültür bilincini oluşturmak ve Mardin de var olan yapıların ile diğer ülkelerde var olan yapıların, kültürün paylaşılması amacıyla İngiltere ve Danimarka’dan gelen gençlerle birlikte farklı kültürlerde yaşayan gençlerin yaşama tarzlarının ve fikirlerinin, projelerinin eserlerini Mardin’de bulunan bir mekanda sergilenmesi sağlanmıştır.

DPT Ulusal Ajans tarafından kabul edilen proje kapsamında 13-20 Eylül 2006 tarihleri arasında 3 ülkeden (Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Bulgaristan) gelen 25 genç ve yerelden 7 gencin katılımı ile 'Gençler Kamera Arkasında' adlı Gençlik değişim projesi uygulanmıştır. Gençlerin belgesel film ve fotoğraf çekimi konusunda kişisel gelişimlerini arttırarak aynı zamanda Mardin’in bir tanıtım ve belgesel filminin oluşmasını sağlamak amacıyla Letonya,Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dan 25 gencin katılımı ile atölye çalışmaları düzenlenmiştir.Hazırlanan kısa film halka sunulmak üzere sergilenmiştir

DPT Ulusal Ajans tarafından kabul edilen 'Different Lives In One World' Projesi 15-22 Mart 2008 tarihleri arasında Letonya'nın Daugavpils kentinde Mardin'den 9, Letonya'dan 9, Finlandiya'dan 6 gencin katılımı ile gerçekleştirildi. Projede gençler yabancı düşmalığı hakkındaki önyargılarını ortaya koydular ve bu ön yargıların ortadan kaldırılması için çözüm önerilerinde bulundular. Ayrıntılı bilgi için Letonya Günlüğü Blogumuza tıklayınız.

Eğitim ve Değişim Programları

-Anatolian Artisans, Girişimcilik ve Mikro İşletmeler eğitimi(Şanlıurfa,Ekim 2003) 2 genç
-GSGP yürütme kurulları eğitimi (Şanlıurfa,Aralık 2003) 6 genç
-Anatolian Artisans, Girişimcilik ve Mikro İşletme İdaresi Rehberlik Eğitimi (Mardin, Nisan 2004) 1 genç
-GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Projesi Eğitimi (Mardin ,Mayıs 2004) 1 genç
-Yerel Yönetimlerin Avrupa Bütünleşmesinde Gençliğin Katılımı (Bulgaristan, Haziran 2004)1 genç
-Ulusal Ajans AB Gençlik Programları Eğitimi (Ankara, Temmuz 2004)1 genç
-Ulusal Ajans AB Gençlik Programları Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti Eğitimi (Ankara,Kasım 2004)1 genç
-Avrupalı Gençler Türkiye’nin Katılımını Tartışıyor- YG 21 UGP (İstanbul, Aralık 2004)1 genç
-SRAP Eğitimi (Diyarbakır,Şubat 2005) 1 genç
-AB Gençlik Programları kapsamında gerçekleştirilen KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU NOKTA GAZİANTEP adlı Eylem 1 Gençlik Değişim Programı (Gaziantep,Nisan 2005) 1 genç
-E-yönetişim için Gençleri Etkin Kılma Projesi Bilgisayar Eğitmen Eğitimi (Yalova, Temmuz 2005)1 genç
-GSGP Yürütme Kurulları Eğitimi (Adıyaman, Ekim 2005) 4 genç
-UNDP Kalkınma ve Demokratikleşme Projelerinde Cinsiyet Eşitliği Hedefinin Gözetilmesi Eğitimi (Mardin, Ocak 2006) 1 genç
-Eylem1.1 Gençlik Değişimleri Proje Eğitimi- 1Genç
-Proje Eğitimi -BM Binyıl Kalkınma Hedefleri-Habitat İçin Gençlik Derneği –1 Genç-Ekim2007
-Uluslar arası Gençlik ve Çocuk tiyatroları Festivali-1 Genç-16-21 Ekim 2007
-Eylem3.1 Demokrasi Projeleri-Gaziantep-21-23 eylül 2007 – 1 Genç
-BGH – Savunuculuk Eğitimi -27-29 Eylül 2007 – 3 Genç
-UGP Yaz Okulu -02-07 Eylül 2007- Kuşadası- 1 Genç
-UGP Toplantısı – Ankara- 16-19 Aralık 2007- 1 Genç
-Eylem1.1 Gençlik Değişimleri Proje Eğitimi -16-20 Ekim- 1 Genç