Gerçekleşmiş Projeler

Gapgenç Festival
Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali
İnsan Hakları için Genç Kampüs
Sosyal Gençlik Kampları
Seven Wonders ( Eylem 1.2 )
Sanat Fıtınaları ( Eylem 2 )
Be Part to Change ( Eylem 3.1)
Street Arts in Mardin Vol1 ( Eylem 2 )
Street Arts in Mardin Vol2 ( Eylem 2 )
Variant Vision to Culture ( Eylem 1 )
Different Lives in One World ( Eylem 1 )
Good Luck ( Eylem 1)