Neden Gençlik Evi?

Tanımsız

Mardin Gençlik ve Kültür Evi; gençlerin eşit bir şekilde gençlik alanındaki imkanlara erişimi için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir.
VİZYON
Mardin'de gençliğe yönelik yürütülen tüm çalışmalar için bir platform ve çatı oluşturmak.
MİSYON
Mardin'de gençliğin sorunlarının farkına varmalarını, tanımlamalarını ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı için kolaylaştırıcı işlev görmek; sosyal gelişimlerini desteklemek, mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal düzeyde liderlik rolü görmelerini sağlamaktır.